Aplikacja na urządzenia obsługiwane przez systemy Android oraz iOS pozwala zaplanować trasę – zarówno dla żeglugi rekreacyjnej, jak i profesjonalnej. Podczas nawigowania na bieżąco przedstawia dane o zdarzeniach na drodze wodnej, pozwala zgłaszać nieprawidłowości i niebezpieczeństwa napotkane na drodze. Aplikacja udostępnia również moduł płatności, który umożliwia uiszczenie opłaty za śluzowanie lub przejście przez pochylnię.