1. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

2. Zasady korzystania z serwisu

 1. Zabronione jest naruszanie prywatności innych użytkowników serwisu.
 2. Użytkownik serwisu nie może stosować wobec innych użytkowników obraźliwych słów ani zachowywać się w sposób agresywny.
 3. Użytkownik serwisu nie może udostępniać swojego konta innym osobom.

3. Treści zamieszczane w serwisie

 1. Użytkownik serwisu jest odpowiedzialny za treści zamieszczane w serwisie.
 2. Zabronione jest zamieszczanie treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych, wulgaryzmów i treści pornograficznych.
 3. Zabronione jest zamieszczanie treści zawierających wirusy lub inne szkodliwe oprogramowanie.
 4. Administrator serwisu ma prawo usuwać treści naruszające regulamin.

4. Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczane w serwisie muszą być zgodne z prawami autorskimi.
 2. Zabronione jest zamieszczanie treści chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela praw autorskich.
 3. Użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

5. Odpowiedzialność

 1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników.
 2. Użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w serwisie.
 3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia kont użytkowników naruszających regulamin.

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje administrator serwisu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby administratora serwisu.