Moduł planowania tras

Moduł umożliwiający wyznaczenie trasy rejsu i nawigację po niej. Prezentuje niezbędne dla żeglugi informacje dotyczące obiektów, komunikatów nawigacyjnych, zdarzeń utrudniających żeglugę, prześwitów czy głębokości tranzytowych. Przeznaczony zarówno dla użytkowników rekreacyjnych, jak i biznesowych, dostępny w trybie online i offline.

Otwórz Moduł planowania tras

Moduł umożliwia planowanie trasy rejsu na podstawie wprowadzonych punktów – początkowego, pośrednich i końcowego oraz parametrów jednostki pływającej. Prezentuje dla nich najlepsze warianty tras, uwzględniając ograniczenia wynikające z parametrów obiektów na trasie, aktualnych głębokości tranzytowych, komunikatów nawigacyjnych itp. Algorytm weryfikuje czy parametry wprowadzonej jednostki zgodne są z wymogami wyznaczonej trasy i informuje użytkownika o wszelkich utrudnieniach, które może napotkać na trasie rejsu. Wyznaczona trasa posiada niezbędne zarówno dla użytkownika rekreacyjnego jak i biznesowego parametry – szacunkowy czas, długość, głębokość tranzytową, minimalny prześwit, istotne obiekty na trasie, komunikaty nawigacyjne, zjawiska lodowe czy zdarzenia zgłoszone przez użytkowników dróg wodnych.

Użytkownik może nawigować się po wybranej trasie, widząc na liście najbliższe zdarzenia, a na mapie może podglądać istotne dla rejsu informacje, jak choćby oznakowanie nawigacyjne. Nawigacja dostępna jest również w trybie offline, po uprzednim pobraniu map na urządzenie mobilne.

Ponadto za pośrednictwem modułu można zakupić bilety na przejście przez śluzy i pochylnie, wygenerować karty przejazdu dla wyznaczonej trasy, sprawdzić szczegóły obiektów, komunikatów nawigacyjnych i innych ważnych dla żeglugi informacji.

Moduł planowania tras dostępny jest zarówno z poziomu aplikacji webowej, jak i aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS.