Aktualności

Wszystkie informacje dotyczące żeglugi śródlądowej w jednym miejscu!

Wdrożony przez Wody Polskie system Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) to przełom w obsłudze śródlądowych dróg wodnych w naszym kraju. Jego celem jest usprawnienie i zautomatyzowanie procesów związanych z żeglugą śródlądową, dzięki szerokiej gamie funkcjonalności zarówno dla użytkowników rekreacyjnych, jak i przedsiębiorstw zajmujących się transportem wodnym. Projekt zrealizowano przy wsparciu funduszy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. To nowoczesne rozwiązanie […]

Wirtualny Informator Rzeczny

Szanowni Użytkownicy, Z radością informujemy, że system „Wirtualny Informator Rzeczny” (WIR) został uruchomiony. System WIR (Wirtualny Informator Rzeczny) wprowadza nową jakość w obsłudze śródlądowych dróg wodnych. Rozwiązanie jest dedykowane dla osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz organów administracji, dla których kluczowy jest łatwy dostęp do aktualnych oraz wiarygodnych informacji na temat dróg wodnych i ich infrastruktury. Dzięki […]