Rejestracja konta bez wykorzystania Węzła Krajowego
Rejestracja konta przez Węzeł Krajowy
Planowanie tras
Zakup biletu
Rejestracja konta podmiotu
Edycja danych podmiotu
Dodawanie użytkownika do podmiotu
Definiowanie obiektu pływającego w kartotekach
Definiowanie trasy w kartotekach
Generowanie karty przejazdu
Tworzenie i przeglądanie kart przejazdu w Module Obsługi Spraw i Rozliczeń
Składanie i przeglądanie deklaracji
Odebranie informacji o wystawieniu należności