Parametry śródlądowych dróg wodnych

Śródlądowe drogi wodne klasyfikuje się według wielkości statków lub zestawów pchanych, jakie mogą być dopuszczone do żeglugi na określonej drodze wodnej. Najniższą klasa drogi wodnej jest klasa Ia, a najwyższą Vb.