Żegluga śródlądowa

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej

Ustawa reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne na podstawie przepisów Prawa wodnego, zwanych dalej „śródlądowymi drogami wodnymi”.

Informacje w ISAP:

kliknij tutaj