Prawo wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Informacje w ISAP:

kliknij tutaj