Opłaty za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych, śluz i pochylni 

Maksymalna stawka należności obowiązującej od 1.1.2023 r. za:

 • żeglugę pustych statków towarowych nie może być wyższa niż 0,58 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej;
 • żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych nie może być wyższa niż 2,88 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej;
 • przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna nie może być wyższa niż 2,30 gr za jeden tonokilometr.

Wysokość maksymalnej stawki należności obowiązującej od 1.1.2023 r. za korzystanie ze śluz lub pochylni nie może być wyższa niż za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach:

 • od 7.00 do 19.00 – 40,32 zł;
 • od 19.00 do 7.00 – 80,64 zł.

Wysokość jednostkowej stawki należności obowiązującej od 1.1.2023 r. za:

 1. żeglugę pustych statków towarowych wynosi 0,13 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej;
 2. żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych wynosi 2,05 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej;
 3. przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna na:
  1. rzece Odrze od km 94,9 do km 282,5, Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 39,4 oraz Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 wynosi 0,11 gr,
  2. drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć, oraz węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa, wynosi 0,78 gr,
  3. pozostałych śródlądowych drogach wodnych i ich odcinkach wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 22.3.2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni (Dz.U. z 2018 r. poz. 654) wynosi 0,67 gr

     – za jeden tonokilometr;

 4. korzystanie ze śluz lub pochylni za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię:
  1. statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą:
   • w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 17,86 zł,
   • w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 18,75 zł,
  2. statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:
   • w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 8,20 zł,
   • w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 16,60 zł,
  3. kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:
   • w godzinach od 7.00 do 19.00 wynosi 4,70 zł,
   • w godzinach od 19.00 do 7.00 wynosi 9,50 zł

Informacje w ISAP:

kliknij tutaj