Moduł obsługi spraw i rozliczeń

Narzędzie umożliwiające pełną elektroniczną obsługę spraw i rozliczeń za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu włącznie z podpisywaniem dokumentów i wnoszeniem odpowiednich opłat a także obsługę żeglugi rekreacyjnej umożliwiającej zakup biletu uprawniającego do przekroczenia obiektów hydrotechnicznych, tj. śluz/pochylni.

Otwórz Moduł obsługi spraw i rozliczeń

Moduł obsługi spraw i rozliczeń umożliwia użytkownikom korzystającym z dróg wodnych w celach rekreacyjnych dokonanie opłaty za śluzowanie lub przejście przez pochylnię on-line (bilet elektroniczny). W module istnieje możliwość płatności z wyprzedzeniem, za kilka obiektów i kilka jednostek w ramach jednego biletu oraz na miejscu, np. podczas oczekiwania na śluzowanie (za pomocą aplikacji mobilnej).

Opłata możliwa jest za pomocą:

  1. przelewu bankowego (w tym szybkiego przelewu bankowego),
  2. szybkiej płatności,
  3. karty debetowej/ kredytowej,
  4. płatności BLIK.

Moduł umożliwia elektroniczne prowadzenie kart przejazdu dla obiektu pływającego, składanie deklaracji, na podstawie której następują rozliczenia oraz obsługę procesu reklamacji naliczonej opłaty, zarówno od strony armatora jak i pracownika PGW WP (możliwość zmiany wysokości naliczonej należności). 

Moduł obsługi spraw i rozliczeń jest zintegrowany z modułem planowania tras poprzez dostęp do wprowadzonych danych w ramach zaplanowanej trasy a gromadzone dane są udostępniane w celu analizy i raportowania.

W ramach modułu dostępne są dwie e-usługi:

  1. Elektroniczne rozliczanie deklaracji za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w danym miesiącu
  2. Obsługa żeglugi rekreacyjnej.

Użytkownik z poziomu aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS, posiada dostęp do niezbędnych funkcjonalności umożliwiających korzystanie z modułu obsługi spraw i rozliczeń w podstawowym zakresie. Pełna funkcjonalność modułu dostępna jest z poziomu aplikacji webowej.