Zakup biletów na śluzy lub pochylnie

Usługa umożliwia użytkownikom statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), kajaków lub łodzi wiosłowych zakup biletu uprawniającego do przekroczenia obiektów hydrotechnicznych, tj. śluz/pochylni należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przejdź do usługi Zakup biletów na śluzy lub pochylnie

Wymagane dokumenty

Brak

Gdzie złożyć dokumenty

Nie dotyczy

Odbiorca usługi

Użytkownicy statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), kajaków lub łodzi wiosłowych.

Opłata lub informacja o braku opłaty

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r.v

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Czas realizacji usługi przez urząd

Nie dotyczy