Słowa kluczowe:

Prawo wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Żegluga śródlądowa

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej